Project 47

Re-styling

Restyling van een restaurant. Hier zijn nieuwe kleuren gebruikt, nieuwe stoelen, lampen en accessoires. En de indeling is veranderd.

Het maken van een kopie door middel van fotokopie, printscreen, of enige andere duplicatie van onze website of delen daarvan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons